Gjennom prosjektet Leik og Lær i naturen ønskja 4H Norge å skape gode opplevingar ute i naturen for sine medlemmar. 

Etter første søknadsrunde delte 4H Norge ut kr. 382 400.

Andre søknadsfrist (restmidlar) er 20. august. Søknadar besvarast i løpet av august.

Meir informasjon om støtteordninga finn de her.

Søknadsskjema