Denne uka vedtok nemlig styret å gi alle klubbene en pengegave for å lage til en skikkelig kickstart etter sommerferien.  
-Klubbene må bare fortelle oss hva de har lyst til å gjøre, så sørger vi for utbetaling av 100 kr per medlem, sier Mari.  

Hvordan få støtte?

1. Leder i klubben tar kontakt med fadderen i fylkesstyret for å fortelle hva dere har lyst til å gjøre. Aktiviteten må skje før 15. september 2020.  

2. Fadder sørger for at 4H-kontoret utbetaler penger til klubben

3. Klubbstyret sender bilder og litt tekst fra aktiviteten til rogaland@4h.no så snart som mulig.