Nordfjord Folkemuseum inviterar til spennande dag på museet! Gjennom eit mangfaldig program får du prøve deg på historiske aktivitetar, samt lære om den rike kulturarven til Nordfjord.  

Nordfjord Folkemuseum er eit friluftsmuseum med antikvariske hus og gjenstandar frå regionen Nordfjord i Vestland fylke. Museet har 44 hus frå 1500-talet og fram til vår tid, samt Holvikejekta frå 1881. I administrasjonsbygget finn de ein museumsbutikk, ein liten kafé, toalettfasilitetar og utstillinga «Sjukdommane som endra historia». 

Les meir om museet her