Som informert om på fylkesstyremøte blir det en regionsamling for alle fylkesstyrene i Sør-Øst. Alle i fylkesstyret i 4H Agder, 4H Vestfold, 4H Telemark, 4H Buskerud, 4H Akershus og Oslo samt 4H Østfold er invitert, og det forventes dere blir med. Samlingen blir i Kongsberg 3.-5. november.

 

Rammer for arrangementet

Alle i fylkesstyret er invitert, inkludert varaer

Tidspunkt: 3. - 5. november med oppmøte fra kl. 18 på fredagen. De ansatte møtes dagen før. Vi avslutter til lunsj på søndag.

Sted og transport: Vi skal være på Quality Hotel Grand i Kongsberg, og har møterom der. Alle får i utgangspunktet dobbeltrom, så skriv i fritekstfeltet hvem du ønsker å dele rom med. Det er holdt av noen få enkeltrom (noe dyrere), så det er mulig å krysser du av for dette i påmeldingen. Ta gjerne kollektivt til sentrum, da hotellet ligger sentralt, eller avtal samkjøring dere i mellom. Fylkene betaler transport til og fra samlingen, så send kvitteringer til ansatt i fylket.Kongsberg, vi bor på hotell i byen.

Program:  Det blir noe fylkesstyreopplæring, og fokus på hvilke områder vi skal jobbe med fremover, hva som skjer i hvert fylke samt hvordan vi kan samarbeide i regionen. Ta gjerne med PC så vi kan samhandle i Teams i enkelte bolker. Noe sosialt for å bli kjent med de andre fylkesstyrene.

Målet med samlingen er å bli kjent, lære noe nytt, dele erfaringer og få inspirasjon til bli enda bedre på tvers av fylkeslagene.

 

Program

Med forbehold om endringer                             

Fredag 3. november:

Fra kl. 18.00                      Oppmøte fylkesstyrene

Kl. 19.00                            Velkommen vi møtes i lobbyen på hotellet - ut på by-rebus

Kl. 20.00                            Middag i byen, kommer tilbake til sted – vi ordner mat til de som kommer fortløpende

Kl. 22.00                            Natta, eller videre mingling

 

Lørdag 4. november:

Kl. 08.00                            Frokost

Kl. 09.00                            God morgen! Fylkesstyreopplæring og forventningsavklaringer

Kl. 12.00                            Lunsj

Kl. 13.00                            Line Hjørungnes Jacobsen holder temabolk om Den gode samtalen

Kl. 15.00-17.30                 De ansatte reiser hjem. Vi ser på handlingsplanen til 4H Norge, og jobber videre med fokusområder for regionen. Hvordan kan vi fylkesstyrene jobbe smartere sammen? Hva trenger fylkesstyrene av verktøy fra 4H Norge?

Kl. 19.00                            Middag på hotellet

 

Søndag 5. november:

Kl. 08.00                            Frokost

Kl. 09.30                            Eventuelle saker eller gode idéer som har kommet opp som vi bør ta med til sentralstyret?

Kl. 11.45                            Avslutning, evaluering og innspill til neste samling

Kl. 12.00-13.00                 Lunsj og hjemreise

 

Vi gleder oss til møtes! Påmelding 14 dager før.