Hva er en Trivselsagent?

  • En 4H-er som er senior
  • En 4H-er som ønsker å utvikle seg selv som person, og å skape trivsel rundt seg både på leir, i klubben og i nærmiljøet. 

Du kan ha Trivselsagent 2023 som 4H-prosjekt eller du kan velge å ha et annet 4H-prosjekt og være Trivselsagent samtidig. Mellom april og oktober har vi 4 samlinger der vi gjør artige aktiviteter, snakker om ulike temaer som mobbing, inkludering, hvordan skape trivsel, og hvorfor 4H er viktig for samfunnet vårt. Mellom hver samling får du i oppdrag å gjennomføre en aktivitet i klubben din som skaper trivsel.  

 

Høres dette artig ut?

Skriv litt om hvorfor du vil bli Trivselsagent og send til Sigrun Tovsrud på 4H-kontoret!

E-post: ao@4h.no

Tlf: 941 61 374

 

TA22