Men hvem avgjør hvilke saker som skal opp?

Hvordan melde inn en sak til årsmøtet i klubben?

På et årsmøte i klubben kan innkallingen og saksliste se slik ut: 

Innkalling årsmøte

I klubben har alle medlemmene stemmerett på årsmøtet.

Dersom du som medlem har en ide eller noe du mener klubben må diskutere på årsmøtet, må du melde dette til styret minst 5 dager før årsmøtet. Dette står i vedtektene (lovene) for 4H-klubber.  Din sak vil da bli tatt opp under sak nr. 6 (se bilde overfor).

Hva er årsmelding? 
Årsmeldingen forteller hva som har skjedd i klubben din i løpet av 4H-året (november til november). Når klubben skal skrive årsmeldingen, er det lurt å bruke møteboka og medlemsregisteret for å huske på alle aktivitetene som har vært. I møteboka står det også forklart hva årsmelding er og hva den skal inneholde. 

Hva er årsregnskap? 
Årsregnskapet viser hva klubben har fått og brukt penger på, og hvor mye penger og eiendeler klubben har. Regnskapet til klubben føres i kassaboka. Husk å bli ferdig med regnskapet i god tid før årsmøtet slik at revisor har tid til å se gjennom regnskapet før årsmøtet. 

 

Når årsmøtet er gjennomført er det viktig at
- Regnskap og årsmelding legges inn i medlemsregisteret innen 1. desember. 
- Verv blir endret i medlemsregisteret hvis det er noen nye personer i styret
- Verv blir endret i Brønnøysundsregisteret

Hvis du lurer på hvordan du endrer verv, trykk HER eller ta kontakt med 4H-kontoret, e-post ao@4h.no eller tlf 941 61 374.