AVLYST

 

 

Velkommen til voksensamling for alle voksne tilknyttet 4H Agder.

 

Samlingen blir på samme sted som volleyballturneringen som Nidar 4H arrangerer.

Det vil bli enkel servering.
Det blir 300kr pr voksen, og faktura for deltakelse blir sendt til klubbene i etterkant.

Tema for samlingen er:
Arrangører for kommende leirer
Høstfestdatoer
Status på prosjekter
Årsmøtestatus
1. des frister
Planlegge neste samling