Fylkesstyret inviterer alle klubbrådgivarar til klubbrådgivarsamling søndag 18. juni. Samlinga blir på fleirbrukshuset Furuly på Evje. Adressa er: Kinovegen 18, 4735 Evje. Salminga startar kl 11.30 og er ferdig i 17-18 tida. Endeleg program kjem.

Det vil bli servert lasagne med brød og salat, så gje beskjed om eventuelle allergiar.

Har du spesielle ønske om tema som blir teke opp kan du senda ein e-post til marianne.kolbeinsvik@4h.no.

Det blir sendt ut faktura for deltakelse til klubbene i etterkant.