Det kunngjøres med dette fylkesårsmøte i 4H Agder. Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 11. februar 2023 til agder@4h.no. Sakspapirene sendes ut seinest 4. mars 2023 og de vil bli publisert på www.4h.no. 

Kunngjøringen blir sendt på e-post til alle medlemmer, 4H-klubber, 4H-gårder, og  medlemsorganisasjoner i 4H Agder, samt fylkesstyrets medlemmer (sjekk søppelpost/spam).

De vil bli enkel bevertning, så meld i fra om eventuelle allergier.

Velkommen til årets viktigste møte!