Innkalling og saksliste er sendt ut og ligger tilgjengelig her på hjememsiden.

Husk påmeldingsfristen som er 29. februar.

Påmelding for årsmøterepresentanter evt ledsagere og arrangører gjøres her på hjemmesiden. Gjester melder seg på ved å sende epost til agder@4h.no.
De vil bli enkel bevertning, så meld i fra om eventuelle allergier.

Velkommen til årets viktigste møte!