Vi søker deg til Planleggingskomite!

 

På Fylkesårsmøtet i mars 2023 ble det vedtatt at fylkesstyret skulle undersøke mulighetene for Landsleir i 2027 eller Nordisk leir 2028 i Agder. Resultatet av komitéarbeidet skal legges frem på årsmøtet 2024. Vi ønsker derfor å opprette en planleggingskomite som skal arbeide mot årsmøtet og fremlegge et forslag der. Det komiteen skal undersøke er beskrevet lenger nede.

 

Komiteen skal bestå av 5-7 personer, med minste aldersgrense til 14 år. Personer som ønsker å bli med i komiteen bes om å sende inn et motivasjonsbrev til carr0b3rl1n@gmail.com innen søndag 3.september, klokken 14.00. Innholdet i motivasjonsbrevet blir spesifisert lenger nede. Komiteen skal ha cirka 5 møter før årsmøtet 2024 for å snakke sammen. Mer informasjon kommer til de som er i komiteen.

 

Dersom du ikke har interesse av å bli med i planleggingskomiteen, men har tips til hva vi burde tenke på, kan dette sendes til carr0b3rl1n@gmail.com med emne: Forslag Landsleir i Agder.

Denne komiteen opprettes søndag 10.september 2023.

 

Planleggingskomiteen skal:

-          Undersøke muligheter for leirområder og sanitet

-          Undersøke tema for leir

-          Undersøke reklamering/merch

-          Undersøke aktuelle aktiviteter for leir

-          Undersøke mat og matprotokoller/meny

-          Undersøke nødvendige komiteer/ansvarspersoner som skal settes opp

o   Dette inkluderer forslag til personer som kan sitte i komiteen

-          Undersøke interesse for dugnadsarbeid i fylket

-          Undersøke mulig underholdning

-          Undersøke sikkerhet og tilrettelegging (for funksjonsnedsetteler osv)

-          Forme ut et forslag til program

-          Undersøke aktuelle samarbeidspartnere

o   Unge kokker

o   Røde kors/norsk folkehjelp

o   osv

-          Gå gjennom referat og regnskap fra tidligere leirer

-          Er det mulig å arrangere en slik leir?

-          Lage et forslag til budsjett

 

Leder for planleggingskomiteen: Caroline Berlin

 

De som ønsker å bidra i komiteen kan melde sin interesse til leder for komiteen ved å sende et motivasjonsbrev. I brevet skal søkeren presentere seg selv og svare på hvorfor de ønsker å bidra i planleggingskomiteen og om de har relevant erfaring (dette er ikke en nødvendighet, bare greit å vite). Det er også et ønske om at søkeren skriver om de er interesserte i å bidra i leirkomiteen når den tid kommer. Legg også til kontaktinformasjon.