Søstrene Kjevik på Østre Tveite gård ble godkjent 4H-gård i 2014, og har siden den gang vært en god arena for mestring, læring utvikling og trivsel. Prisen på kr 20 000, ble delt ut av Siri Myhre, styreleder i 4H Norge.

Juryen framhever de allsidige aktivitetene på 4H-gården; bli kjent med hest, gårdsuke, besøksgård, alternativ skoledag og arbeidstrening, for å nevne noen. Gården arrangerer også sommerklubb og Gøy på landet - et åpent gård-arrangement – i samarbeid med Kløverklubben 4H.

- Søstrene Kjevik har også arrangert 4H-leir, og etablert sin egen kløverklubb på gården, Kløverbarna 4H. Søstrene Kjevik tok selv initiativ til å bli 4H-gård, og har vært aktive fra dag en. De er lette å be og har ofte arrangement på gården, og ikke minst samarbeider de godt med 4H i fylket, sier Irene Pande, fagrådgiver landbruk.

Anerkjennelse og kongelig besøk

Barn og kronprinsen sitter rundt en bålplass, men ungdom filmer.Søstrene Kjevik er godt synlige i media og er aktive i sosiale medier. Størst av alt, var det nok da H.K.H. Kronprins Haakon - 4H Norge sin høye beskytter - besøkte 4H-gården på frivillighetens dag i desember 2019. Da var både TV og annen presse til stede. Det ble en fantastisk dag for både små og store.

Søstrene Kjevik har mottatt en rekke priser for sitt arbeid, både som 4H-gård og Inn på tunet- gård. I 2019 fikk de tildelt bedriftsutviklingsprisen i landbruket for nyskapende engasjement.

God arena for 4H sine verdier

Juryen fremhever Søstrene Kjevik som en god arena for opplæring av 4H sine verdier. Prisen deles ut annet hvert år under 4H Norge sitt landsmøte, og ble første gang utdelt i 2008. Målet er at prisen skal være med på å fremme samarbeidet mellom 4H i fylket og den aktuelle 4H-gården. Vinneren får tildelt 20 000 kroner og 4H sitt fylkeslag i gården sitt hjemfylke får tildelt kr 5000.

Kriteriene for å bli kåret til årets 4H-gård:

  • Gården må ha vært 4H-gård eller 4H-seter i minst 3 år
  • Gården må samarbeide med en eller flere 4H-klubber.
  • Gården må delta i Gøy på Landet og markedsføre 4H aktivt.
  • Gården må være synlig i media minst en gang per år.
  • Gården skal være villig til å dele egne erfaringer med andre gårder.

Hva er en 4H-gård?

En 4H-gård er et åpent gårdsanlegg som tar imot barn, unge og voksne til pedagogisk tilrettelagt besøk. Norge har i dag rundt 50 4H-gårder og to 4H-setre med ulike størrelser, driftsmåter og eierskap. Hovedmålet er å synliggjøre hva som skjer på en gård med både planter og dyr. Dette vil gi økt kunnskap om økologiske sammenhenger, matproduksjon, dyr og natur.

Barn og unge på arrangement på 4H-gård.