Erfaring tilsier at det å arrangere landsleir er moro, lærerikt og arbeidsomst – og at det er SÅ verdt det!

Å arrangere en landsleir som alle i fylket kan stå sammen om, gir en unik mulighet for fylket til å få økt engasjement og aktivitet i fylket. Mange medlemmer, alumner, tillitsvalgte og foresatte blir involvert, og dere blir kjent med hverandre på en ny måte.

Et landsleirarrangement kan også bidra til større samhold og engasjement i nærmiljøet. Kanskje finner dere nye samarbeidspartnere eller -organisasjoner, som dere aldri har samarbeidet med før.

Som landsleirarrangør får fylket også en anledning til å bedre økonomien - dersom arrangementet går bra. Ikke minst får dere mye erfaring som er gull verdt å ha med seg videre.

Høres dette fristende ut? Få med deg fylket ditt på å søke nå.
Send søknaden til generalsekretær Signe Lindbråten: signe.lindbraaten@4h.no!

Årsmøtevedtak

Husk at fylket må fatte vedtak på årsmøtet om at de ønsker å søke om å arrangere landsleir 2024 – eventuelt senere om det passer bedre.

Søknaden bør inneholde konkrete planer for gjennomføring av leiren, samt planlagt leirområde, navn på hovedkomiteleder og forslag på dato.

Mer utfyllende informasjon finner du i «Retningslinjene tildeling av leir» (PDF, 349KB).