Årets valgkomite er i gang med arbeidet, derfor sender de nå ut en anmodning til 4H-klubbene om nominasjoner på medlemmer til de ulike styrepostene i 4H Agder.

Valgkomiteen består av Ann-Olaug G. Oseaasen, Lillian Håverstad, Ronja Smith, Olav Skeie og Olevine Fidjestøl. De har nå startet arbeidet med å finne gode kandidater til Fylkesstyret for 4H Agder som skal velges på årsmøte 16. mars 2024, og her trenger vi deres hjelp.

4H Agder er en del av region Sør Øst som består av 4H-fylkene, 4H Vestfold, 4H Akershus og Oslo, 4H Buskerud, 4H Telemark og 4H Østfold, med felles regionledelse.

4H Agder trenger motiverte og gode kandidater som ønsker å stille til valg for å gjøre en innsats for 4H i Agder. Spesielt ønsker de at klubbene kommer med kandidater til medlemmenes representant. De vet at det er mange engasjerte seniorer rundt i fylket.

Styremedlemmene  kunne møte på styremøter og i tillegg utføre oppdrag og aktiviteter i mellom møtene.

Det er viktig med en god og bred erfaringsbakgrunn for de nye og sittende medlemmene i styret.

De håper at din klubb har kandidater som dere vil nominere.  

Vedlagt ligger et skjema med diverse spørsmål som de ber dere/kandidatene som ønsker å stille til valgfylle ut, så kan de ta nærmere kontakt med de aktuelle kandidatene. 

Skjema returneres på mail til agder@4h.no innen 15. januar, så blir nominasjonene videre sendt til de i valgkomiteen.

Har du spørsmål eller innspill så ta kontakt på mail eller telefon med en i valgkomiteen.

Kontaktinformasjon:               Tlf                                Mail    
Ann-Olaug                              404 03 810                  an-olaug@online.no
Lillian                                      477 59 482                  lillianhaaverstad@gmail.com
Ronja                                      902 27 765                  Ronjasmith1@gmail.com    
Olav                                        902 27 765                  olavskeie@online.no    
Olevine                                   902 27 765                  olevine@live.no