4H-klubbene sitt Årsmøtet skal gjennomføres hvert år, før 24. november. 

Styret kaller inn til årsmøtet minst 10 dager før selve årsmøtedagen. Sammen med innkaling sendes saksliste og sakspapirene på sakene som skal behandles. Om noen klubber ønkser å sende inn saker, må dette sendes til styret minst fem dager før årsmøtet avholdes. Det er medlemmer mellom 10 og 26 år som har vært med i minst 1 måned og har betalt medlemskontingent som har stemmerett på årsmøtet. Det skal skrives protokoll 

Årsmøtet følger en fastsatt rekkefølge på hvilke saker som skal opp. Denne rekkefølgen er:

 1. Årsmleding fra styret om arbeidet i klubben siste året.
 2. Regnskap for det siste året som klubbens revisor og kasserer har signert.
 3. Forslag til årsplan for kommende år.
 4. Forslag  til budsjett for kommende år.
 5. Andre innkomne saker. Må være sendt inn til klubbstyret minst fem dager før møtet.
 6. Valg for ett år av:
  1. Leder, nestleder, kasserer, sekretær og minst ett styremedlem tuk klubbstyret. Medlemmer i alderen 10 - 26 år som enda ikke har plaketten kan velges til styret.
  2. Klubbrådgiverer.
  3. 2 representanter med vararepresentanter til årsmøtet for 4H i fylket.
  4. Valg av en myndig person som kan inngå avtaler for klubben somen med klubbrådgiver A (prokura).
  5. Eventuelt representant(er) tuk 4H-nemnda i kommunen, eller valgte representasjonsoppdrag.
  6. Valgkomitè på 3 medlemmer, og eventuelt en vararepresentant.
  7. Revisor til å signere regnskapet.

For å lese mer om gjennomføringen av årsmøtet kan du sjekke ut Normalvedtekter klubb og Nedlastningssenter på hjemmesiden til 4H.

 

Når årsmøtet er gjennomført er det viktig at

 • Regnskap og årsmelding legges inn i medlemsregistrert innen 1. desember.
 • Verv blir endret i medlemsregisteret hvis det er noen nye personer i styret.
 • Verv blir endret i Brønnøysundregisteret.

 

Hvis du øurer på noe, ta kontakt med 4H-kotoret.