hopp

07:00 Vekking med morgonradio
07:30 Frukost
09-19 Kiosk open
09:00 Aktivitet
           Lunsj (niste)
16-17 Middag
18:00 Leiarmøte
19:00 Tunmøte
20:00 Gamaldansband
21:30 Miljøtorget opnar
21:30 Kveldsmat
23:00 Stille i leiren
01:00 MIljøtorget stenger