hopp

07:00 Vekking med morgonradio
07:15 Tabata
07:30 Frukost
09-19 Kiosk open
09:00 Info v/scena
09:30 Tunbygging
12:00 Lunsj
13-17 Bli kjend aktivitetar
           N4HA årsmøte
16-17 Middag
18:00 Leiarmøte
19:00 Tunmøte
21:30 Miljøtorget opnar
21:30 Kveldsmat
23:00 Stille i leiren
01:00 MIljøtorget stenger