hopp

07:00 Vekking med morgonradio
07:30 Frukost
09:00 Felles fjelltur
           Gondol til Hangurstoppen (820.moh)
           Les meir om turen HER!
           Lunsj (niste)
16-17 Middag
17-19 Kiosk open
18:00 Leiarmøte
19:00 Tunmøte
20:00 Open scene/talentiade
21:00 Miljøtorget opnar
21:30 Kveldsmat
23:00 Stille i leiren
02:00 MIljøtorget stenger