hopp

07:00 Vekking med morgonradio
07:30 Frukost
09:00 Pakking og heimreis
11:00 Takk for ein ekstremt fantastisk leir!