hopp

07:00 Vekking med morgonradio
07:15 Morgonbading
07:30 Frukost
09-19 Kiosk open
09:00 Finalar i Volleyball
           Tautrekking
12:00 Lunsj
16-17 Middag
18:00 Leiarmøte
19:00 Tunmøte
20:00 Avsluttningsseremoni
21:30 Kveldsmat
22:00 Miljøtorget opnar
23:00 Stille i leiren

MIljøtorget er opent heile natta!!