Dagens vitnemålet viser fram alle prosjekter og klubbstyreverv et medlem har hatt. De nye vitnemålet kommer med et vedlegg som inneholder alle aktivitetene medlemmet har samlet poeng for. Har medlemmet klart å samle 250 poeng i ett år, men har gjennomført flere aktiviteter, oppdrag eller verv som gir poeng, da blir disse inkludert i vedlegget. 

4H-løpet fortsetter etter plaketten

Det nye 4H-løpet legger til rette for at medlemmer kan fortsette å bygge CV og utvide erfaringen sin etter de har fått plaketten. De kan fortsette med å være aktiv i 4H som alumn, voksenleder eller medlem i fylkes- eller sentralstyre, og kan få en attest med alle aktiviteter, verv og aktive roller de har fullført etter plaketten.