• Få en vennskapsklubb i Gambia
  • Samle inn penger til Utviklingsfondet, som brukes for å styrke 4H-ere og 4H-klubbene i Gambia gjennom opplæring og utvikling av inntektsinnbringende aktiviteter.
  • Selg 4H-lodd og fortell om samarbeidet vi har med 4H Gambia.

Ta kontakt med 4H-kontoret i ditt fylke eller internasjonal rådgiver Gambia i 4H Norge for mer informasjon.