Gå rett til innhold

Friluftsliv for alle

4H er en inkluderende organisasjon, som skal gi vennskap og trivsel. Det er et mål å tilrettelegge 4H sine arrangementer for alle, uavhengig av kulturell og etnisk bakgrunn, livssyn, legning og funksjonsnivå.

4H har satt i gang flere tiltak for å styrke inkluderingsarbeidet, og for å spre informasjon om hvordan friluftsliv kan tilrettelegges for alle. Et av tiltakene var prosjektet Friluftsliv og helse for alle, som ble avsluttet i 2007. Det er også en intern økonomisk støtteordning for medlemmer i 4H som trenger ledsager eller tilrettelegging på leir eller andre arrangementer. 4H har dessuten innført ledsagerbevisordningen på sine arrangementer.