Gå rett til innhold

Politiattest i 4H Norge

Alle frivillige organisasjoner ønsker å være trygge arenaer for sine medlemmer og frivillige. 4H og andre frivillige organisasjoner har derfor satt fokus på forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep.

Som et ledd i dette forebyggende arbeidet har 4H også valgt å innføre krav om at ansatte og frivillige må levere såkalt begrenset politiattest for å kunne arbeide eller være med i organisasjonen. Krav om politiattest kan virke forebyggende og kan medføre at potensielle overgripere lar være å engasjere seg i organisasjonen. Se politiets nettesider for mer informasjon: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/.

Hvem kan politiattest innhentes fra?

I henhold til Politiregisterforskriften, § 34-1, kan frivillige organisasjoner innhente begrenset politiattest fra personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Landsstyret i 4H Norge har som følge av dette lagt til grunn følgende retningslinjer for hvem det skal avkreves politiattest:

 • Medlemmer over 15 år som skal være skal være aspirantledere over tid og gjennom flere møter/aktiviteter.

 • Prosjektveiledere/-hjelpere over 15 år som skal delta på jevnlige samlinger med de samme medlemmene.

 • Klubbrådgivere og andre voksne støttespillere som jevnlig skal delta på klubbmøter og -aktiviteter.

 • Tillitsvalgte på fylkesnivå dersom de skal sitte i styre eller utvalg med mindreårige.

 • Medlemmer av leirkomiteer / andre arrangementskomiteer samt frivillige hjelpere til slike arrangementer som kommer i en posisjon der de vil ha nær kontakt med en eller flere av de samme ungdommene gjentatte ganger.

 • Ansatte og frivillige medhjelpere på 4H-gårdene som over tid skal ha kontakt med en eller flere av de samme ungdommene.

Hva vil stå i politiattesten?

Politiattesten vil inneholde opplysninger om vedkommende er straffet for eller for tiden siktet for voldtekt, andre seksuelle overgrep (mot både barn og voksne) eller oppbevaring/distribusjon av barnepornografi.

4Hs rutine for innsamling av politiattest for frivillige

 • De frivillige i klubbene
  Det er klubbrådgiver A som ut fra retningslinjene som nevnt ovenfor sørger for at de aktuelle frivillige i klubbene fremviser politiattest og at dette blir registrert i medlemssystemet.

 • De frivillige i fylkene
  Det er organisasjonsrådgiveren i fylket som ut fra retningslinjene som nevnt ovenfor sørger for at de aktuelle frivillige i frivillige fremviser politiattest og at dette blir registrert i medlemssystemet.

 • På 4H-gårdene og 4H-setrene
  På 4H-gårdene er det gårdsbestyrer/gårdeier som har dette ansvaret

 • De ansatte i 4H
  Det er administrasjonsleder i 4H Norge som ut fra retningslinjene som nevnt ovenfor sørger for at de aktuelle 4H-ansatte fremviser politiattest.

 • De som ikke leverer
  De som ikke leverer eller har attest med merknad, får ikke delta i 4Hs aktiviteter.

4Hs rutine for registrering av politiattest for frivillige

Den instans som verifisere politiattesten skal registrere politiattesten i medlemssystemet. Dette gjøres ved å logge seg inn i form av sitt verv og registrere dato for politiattesten gyldig fra og til dato på aktuelle person. Husk å lagre! Navnet på den som lagrer dataen vil da lagres automatisk.

Politiattestens gyldighet - 3-årsregelen

Politiattesten som fremviser skal ikke være eldre enn 6 måneder. Når politiattesten er fremvist er den gyldig i inntil 3 år.

NB! Juni 2017:
4H Norge sitt krav om fornyelse av politiattesten etter tre år, imøtekommes ikke av politiet enkelte steder. Dette er noe vi jobber med å få avklart sentralt. Mer iformasjon kommer etter hvert!. 

Taushetsplikt

Alle som håndterer politiattester i 4H har taushetsplikt mht. hva som måtte komme frem av disse.


Politiattest 4H Norge (PDF)

Politiattest_formålsbekreftelse