Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktiviteter // Beredskap

Beredskapsplan i 4H

Landsstyret har vedtatt beredskapsplan for hele 4H Norge. Planen er gjeldende fra 1. september 2015.

Beredskapsplanen beskriver hvem som skal varsles og hvordan man skal håndtere krisesituasjoner som kan oppstå ved 4H-aktivitet. Denne planen gjelder alle ledd i organisasjonen. Når den skal tas i bruk er det nødvendig å fylle ut varslingslisten med kontaktpersoner for det aktuelle fylket.

I det videre beredskapsarbeidet skal det utvikles verktøy som skal tas i bruk for å forebygge skader og ulykker. Dette innebærer blant annet hvordan planlegge trygg aktivitet og enklere tilgjengelighet på materiell for frivillige.

Beredskapsplan for 4H Norge_vedtatt 17.04.2018


Beredskapsplan_vedlegg_internasjonale arr_4H Norge (PDF)

DagROS-skjema (Word)

Rapport etter uønsket hendelse