Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Om 4H // Organisasjon // Landsstyret

Landsstyret

Møteplan Landsstyret

Styremøter og andre nasjonale aktiviteter i 4H Norge fram til landsmøtet 2018:
(Du kan selv velge visning; kalender, oppslagstavel og agenda. Oversikten kan også vises i fullskjerm).

 

 


Rådsmøte

4H Norges rådsmøte består av landsstyret og leder eller annen representant fra hhv. fylkesstyrene, Norske 4H-alumner og Forum for norske 4H-gårder.

4H Norges rådsmøte skal være landsstyrets rådgivende organ, og innkalles av landsstyret ved behov. Rådsmøtet kan også innkalle seg selv, hvis minst en tredjedel (1/3) av medlemmene i rådet krever dette.

Siri Myhre

Siri Myhre

Leder
Mobil: 92613377 Epost: styreleder@4h.no
Torgeir Timenes Bell

Torgeir Timenes Bell

Styremedlem
Telefon: 57719770 Mobil: 94974173 Epost: torgeir@timenesbell.no
Maria Fjeldheim

Maria Fjeldheim

Styremedlem
Telefon: 98660950 Mobil: 52762666 Epost: maria-fjeldheim@hotmail.com
Håkon Rønvik

Håkon Rønvik

Styremedlem
Telefon: 99734548 Mobil: 99734548 Epost: hakon_ronvik@hotmail.com
Sara Bjørnvold Skulstad

Sara Bjørnvold Skulstad

Styremedlem
Telefon: 90655091 Mobil: 90655091 Epost: sara.skulstad@hotmail.com
Siri Lunde Heggebø

Siri Lunde Heggebø

Varamedlem
Telefon: 97595201 Epost: siri.heggebo@gmail.com
Anders Stedding Kristiansen

Anders Stedding Kristiansen

Varamedlem
Telefon: 32813007 Mobil: 99235711 Epost: anders.stedding.kristiansen@gmail.com
Håvar Uhre Halvorsen

Håvar Uhre Halvorsen

Varamedlem
Telefon: 45417534 Epost: havar.uhre.halvorsen@gmail.com
Morten Ingvaldsen

Morten Ingvaldsen

Representant oppnevnt av Landbruks - og Matdep.
Mobil: 93064871 Epost: fmoamin@fylkesmannen.no
Lene B Leira

Lene B Leira

Ansattes representant
Telefon: 96096772 Mobil: 41575212 Epost: lene.leira@4h.no
Regionleder Midt og Rådgiver Landbruk
Turi Elise Kaus

Turi Elise Kaus

Vara ansattes representant
Telefon: 92057317 Mobil: 92057317 Epost: turi.elise.kaus@4h.no

1. Rådsmøte 2018 - protokoll

Landsstyret kalte inn til Rådsmøte for å få tilbakemeldinger og innspill på blant annet ny strategi for 4H og ny styringsmodell, som skal vedtas på Landsmøte 2018. Rådsmøtet er et rådgivende organ til landsstyret, som fant sted i januar 2018.